Audyt i szkolenie

Przeprowadzimy
audyt i szkolenie
Twojej firmy w celu zapewnienia
większego bezpieczeństwa

Wybierz branżę swojego przedsiębiorstwa

Bezpieczny DPS

Działalność placówek opieki długoterminowej, nawet w czasie wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego, nie może zostać ograniczona. Podopieczni ze znacznym deficytem w zakresie samoopieki nieustannie potrzebują Państwa opieki i wsparcia.

Bezpieczna Przychodnia

Każdego roku ponad trzy miliony pracowników ochrony zdrowia, poprzez ekspozycję zawodową, narażonych jest na kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Fundamentalnym sposobem zmniejszenia ryzyka zakażeń i późniejszych ich konsekwencji, jest dostęp do skutecznych rozwiązań systemowych, technicznych i organizacyjnych.

Bezpieczne Biuro

Czynności zawodowe pracowników w placówkach biurowo-usługowych, prowadzą do niezamierzonego kontaktu z patogenami chorobotwórczymi. Przebyte zakażenia, zwłaszcza wirusowe mogą być przyczyną syndromu przewlekłego zmęczenia. Obecność wirusów w środowisku biurowym, związana jest z ich stabilnością na powierzchniach przy zachowaniu pełnych zdolności infekcyjnych.

Bezpieczny Hotel

Czynności zawodowe pracowników w placówkach handlowych , prowadzą do niezamierzonego kontaktu z patogenami chorobotwórczymi. Przebyte zakażenia, zwłaszcza wirusowe mogą być przyczyną syndromu przewlekłego zmęczenia. Obecność wirusów W środowisku handlowym związana jest z ich stabilnością na powierzchniach przy zachowaniu pełnych zdolności infekcyjnych.

Bezpieczny Salon

Czynności wykonywane w salonach urody, prowadzić mogą do niezamierzonego przerwania ciągłości tkanek. Konsekwencją tego procesu jest kontakt z licznymi wirusami krwiopochodnymi, na przykład wirusem HIV. Zakażenie może być także wynikiem niewłaściwej sterylizacji narzędzi i przyrządów. Odpowiednio dobrane procedury oraz kontrolowanie ich właściwego przestrzegania, powinno być filarem funkcjonalnym placówki.

Bezpieczny Sklep

Czynności zawodowe pracowników hoteli, prowadzą do ciągłego narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne. Szczególnie w czasie wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego kontakt z klientami z różnych środowisk, przy niewłaściwym stosowaniu procedur sanitarno-higienicznych, może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia, zarówno gości, jak i personelu.

Bezpieczny przemysł

Czynności zawodowe pracowników przedsiębiorstw, prowadzą do ciągłego narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, szczególnie w czasie wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego. Przy braku wewnętrznych procedur sanitarno - higienicznych niewłaściwa higiena rąk oraz zaniechanie procesu dezynfekcji stanowiska pracy, może prowadzić do transmisji wirusa, zarówno na personel, jak i na produkowane towary. Według najnowszych doniesień naukowych, wirus SARS-CoV-2 utrzymuje się na różnych materiałach między innymi na plastiku oraz stali do 21 dni przy zachowaniu pełnych zdolności infekcyjnych [Nature 2021].

Masz pytanie?

Wypełnij fomularz