Audyt i szkolenie

Kompleksowy przegląd
Stanu zdrowia

Wybierz pakiet

Bezpieczny Sklep

Czynności zawodowe pracowników w placówkach handlowych, prowadzą do niezamierzonego kontaktu z patogenami chorobotwórczymi. Przebyte zakażenia, zwłaszcza wirusowe mogą być przyczyną syndromu przewlekłego zmęczenia. Obecność wirusów W środowisku handlowym związana jest z ich stabilnością na powierzchniach przy zachowaniu pełnych zdolności infekcyjnych.

Bezpieczna Przychodnia

Każdego roku ponad trzy miliony pracowników ochrony zdrowia, poprzez ekspozycję zawodową, narażonych jest na kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Fundamentalnym sposobem zmniejszenia ryzyka zakażeń i późniejszych ich konsekwencji, jest dostęp do skutecznych rozwiązań systemowych, technicznych i organizacyjnych.

Bezpieczne Biuro

Czynności zawodowe pracowników w placówkach biurowo-usługowych, prowadzą do niezamierzonego kontaktu z patogenami chorobotwórczymi. Przebyte zakażenia, zwłaszcza wirusowe mogą być przyczyną syndromu przewlekłego zmęczenia. Obecność wirusów w środowisku biurowym, związana jest z ich stabilnością na powierzchniach przy zachowaniu pełnych zdolności infekcyjnych.

Bezpieczny Hotel

Czynności zawodowe pracowników hoteli, prowadzą do ciągłego narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne. Szczególnie w czasie wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego kontakt z klientami z różnych środowisk, przy niewłaściwym stosowaniu procedur sanitarno-higienicznych, może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia, zarówno gości, jak i personelu.

Bezpieczny Salon

Czynności wykonywane w salonach urody, prowadzić mogą do niezamierzonego przerwania ciągłości tkanek. Konsekwencją tego procesu jest kontakt z licznymi wirusami krwiopochodnymi, na przykład wirusem HIV. Zakażenie może być także wynikiem niewłaściwej sterylizacji narzędzi i przyrządów. Odpowiednio dobrane procedury oraz kontrolowanie ich właściwego przestrzegania, powinno być filarem funkcjonalnym placówki.

Bezpieczny przemysł

Czynności zawodowe pracowników przedsiębiorstw, prowadzą do ciągłego narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, szczególnie w czasie wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego. Przy braku wewnętrznych procedur sanitarno - higienicznych niewłaściwa higiena rąk oraz zaniechanie procesu dezynfekcji stanowiska pracy, może prowadzić do transmisji wirusa, zarówno na personel, jak i na produkowane towary. Według najnowszych doniesień naukowych, wirus SARS-CoV-2 utrzymuje się na różnych materiałach między innymi na plastiku oraz stali do 21 dni przy zachowaniu pełnych zdolności infekcyjnych [Nature 2021].

Bezpieczny DPS

Działalność placówek opieki długoterminowej, nawet w czasie wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego, nie może zostać ograniczona. Podopieczni ze znacznym deficytem w zakresie samoopieki nieustannie potrzebują Państwa opieki i wsparcia.

Masz pytanie?

Wypełnij fomularz

Uzyskaj stały rabat
na zakupy

Załóż konto i odbierz stały rabat 2% na zakupy w naszym sklepie.