Zapewnij swojej firmie
Środki ochrony
INDYWIDUALNEJ

Do zakażenia koronawirusem w większości przypadków dochodzi drogą kropelkową, poprzez inhalację wydzieliny generowanej w trakcie kichania i kaszlu lub poprzez kontakt tej wydzieliny ze śluzówkami. Inna, rzadsza droga transmisji obejmuje przeniesienie materiału zakaźnego z zanieczyszczonych powierzchni na śluzówki oraz inhalacja aerozolu powstającego w trakcie procedur generujących aerozol.

W obliczu rosnącego zagrożenia epidemiologicznego oraz zwiększania się liczby pacjentów objawowych i bezobjawowych koniecznością staje się stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej

wymagania sanitarne

Ochrona
układu oddechowego

Ochrona układu oddechowego jest niezwykle ważna, ponieważ z danych Głównego Urzędu Statystycznego jasno wynika, że w Polsce z zagrożeń obecnych na stanowiskach pracy aż 21 % stanowią zagrożenia układu oddechowego. W obecnie sytuacji epidemiologicznej jest to podstawowe zarządzie, zaraz po higienie rąk, walki z wirusem we wszystkich przedsiębiorstwach.

Podczas  wyboru odpowiedniej ochrony układu oddechowego zależy zwrócić uwagę m.in. na rodzaj aerozolu oraz stopnień szkodliwości czynników biologicznych obecnych w bioaerozolu  oraz maksymalny czas użytkowania półmaski. Główną przyczyną braku możliwości ponownego użycia maski jest możliwość osadzania się na jej powierzchni zewnętrznej zakaźnych wydzielin z dróg oddechowych i możliwości zakażenia w trakcie ponownego zakładania maski.

Maski chirurgiczne

Maski chirurgiczne to jednorazowe maski wykonane są z układu włóknin filtracyjnych i osłonowych trudnopalnych. Chronią osobę eksponowaną przez inhalacją i rozpryskiem wydzielin wydzielin z dróg oddechowych dużych kropli oddechowych wielkości >5 µm średnicy uwalnianych do otoczenia podczas mówienia, kichania lub kaszlu.

Poziom ochrony dla osoby je noszącej wynosi do 50 %, zaś dla osób drugich do 98 % przy założeniu, że są zmieniane co 4 -6 godzin.

Maski respiratorowe

Maski respiratorowe są sprzętem jednorazowym, dopuszcza się ich stosowanie do 8 godzin. Ten typ masek chroni osobę eksponowaną przed inhalacją i rozpryskiem wydzielin z dróg oddechowych. Ochrona dotyczy małych i dużych kropli oddechowych o wielkości ≤5 µm średnicy.

Zapewniają również ochron przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym), aerozolami ciekłymi (mgły) oraz bioaerozolami (mikroorganizmy, grzyby, wirusy).

Maska FFP2 czy FFP3?

Wybierz maseczkę, która będzie dla Ciebie odpowiednia

Oba typy półmasek wyposażone są wysokiej jakości pięciowarstwowe filtr stanowiąc kompletny element ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych, aerozolami fazy wodnej oraz aerozolami ciekłymi.

Przeznaczone są  do użytku zarówno w instytucjach medycznych w celu ochrony przed patogenami przenoszonymi drogą kropelkową oraz bakteriami. Dodatkowo, zewnętrzna warstwa wodoodporna stanowi zabezpieczenie przed krwią oraz płynami ustrojowymi.

Ochrona oczu zapewni wykorzystanie zabezpieczenie barierowego w formie  gogli lub przyłbic. Należy jednak pamiętać, że przyłbice ochronne służą głównie zabezpieczeniu śluzówek oczu i tylko częściowo zmniejszają ryzyko zakażenia dróg oddechowych. Nie zapobiegają one inhalacji wydzieliny z dróg oddechowych, ale chronią przed jej wydalaniem.

Przyłbice, okulary i gogle mogą być używane wielokrotnie trzeba pamiętać o odpowiedniej dezynfekcji.

Przyłbice ochronne są zalecane do długotrwałego stosowania, dla osób z problemami w oddychaniu czy z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych (np. astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc), które nie mogą nosić półmasek twarzowych.

Ochrona
oczu

Ochrona i dezynfekcja
dłoni

Ochrona dłoni stanowi efektywną ochronę użytkownika przed patogenami chorobotwórczymi (w tym wirusami i bakteriami).

To dłonie są najbardziej zanieczyszczoną materiałem zakaźnym częścią ciała człowieka. Dlatego tak ważna jest właściwa higiena i ochrona rąk.

Rękawiczki jednorazowe – przy wyborze rękawic ochronnych należy zwrócić uwagę na materiał z którego są wyprodukowane, może być to tworzywo naturalne lub syntetyczne.
Należy pamiętać, że rękawiczki ochronne, są sprzętem jednorazowego użytku i nie mogą być noszone w sposób przedłużony. Wymiana rękawic na nowe powinna zachodzić zawsze wtedy, gdy użytkownik zidentyfikuje jakiekolwiek zmiany w materiale rękawic, zarówno natury mechanicznej, jak i inne, np. zmiany barwy, struktury, twardości materiału rękawic.

Płyny do dezynfekcji rąk są rekomendowanym rozwiązaniem w celu zapobiegania gromadzenia się bakterii i wirusów. Jest to najprostszy i najbardziej przystępny cenowo sposób na walkę z patogenami. Należy jednak pamiętać, że najskuteczniejszym płynem jest taki posiadający w swoim składzie alkohol izopropylowy (IPA) lub etanol min 70-procentowe. Dodatkowo w składzie powinien znajdować się  dodatek nadtlenku wodoru i glicerolu.

Ochrona ciała w formie kombinezonów, fartuchów jednorazowych i ubrań jednorazowych stanowi barierę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz ogranicza translokację patogenów.

Kombinezony ochronne powinny być stosowane przez przeszkolony personel  sprawujący opiekę nad pacjentami wymagającymi intensywnej opieki medycznej, w przypadku znacznego narażenia na dużą ilość materiału zakaźnego (np. podczas wykonywania procedur generujących aerozol).

Ochrona
ciała