Stacje higieniczne
zapeweniające maksymalne
bezpieczeństwo sanitarne

Centralny punkt higieniczny

Dla zminimalizowania ryzyka zakażenia z jednoczesną możliwością bezpiecznego funkcjonowania działalności przedsiębiorstw, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich i przejrzystych procedur oraz instrukcji w zakresie właściwej dezynfekcji, a także zastosowanie urządzeń umożliwiających realizowanie tych procedur.

Wdrożenie wspomnianych działań umożliwi przede wszystkim podwyższenie bezpieczeństwa klientów oraz pracowników organizacji, zwiększy komfort psychiczny klientów podczas korzystania z usług firmy i ich zaufanie do przedsiębiorstwa, a w rezultacie podniesie jego wartość marketingową.

Jak działa stacja higieniczna?

Inteligentny system czujników weryfikuje poprawność wykonywanych procedur

Istotą stacji higienicznej naszej konstrukcji jest inteligentny system czujników reagujących na użytkownika oraz wykonywanie przez niego zadanych w scenariuszu procedur.

Stacje umożliwiają pomiar temperatury, bezdotykowe dozowanie płynu czy też rękawiczek ochronnych. Każda stacja posiada kosz na odpady.

System SMART przypomina o pomiarze temperatury i dezynfekcji rąk. W przypadku, gdy zostanie wykryta podwyższona temperatura - system zaalarmuje to w odpowiedni sposób.

Kompleksowa ochrona

Odpowiednio dobrane moduły zapewnią kompleksową ochronę dla Twojej organizacji