Bezpieczny DPS

Oferta bezpieczeństwa epidemiologicznego dla placówek opieki długoterminowej

Działalność placówek opieki długoterminowej, nawet w czasie wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego, nie może zostać ograniczona. Podopieczni ze znacznym deficytem w zakresie samoopieki nieustannie potrzebują Państwa opieki i wsparcia.

Wybierz odpowiednią opcję dla swojego przedsiębiorstwa

Audyt sanitarno - higieniczny

Usługa audytu sanitarno-higienicznego została opracowana w celu weryfikacji, udoskonalenia, ale również opracowania wewnętrznych procedur placówki dotyczących działania kryzysowego. Podejmowanie aktywności związane z zagrożeniem, jakie stwarza wirus SARS-CoV-2, powinny stać się priorytetem, bowiem bezpieczeństwo personelu oraz podopiecznych jest wartością nadrzędną.

Wraz ze stale rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym znacznie audytów, ich wymogi prawne oraz poprawna realizacja, wnoszą istotną wartość do sposobu zarządzania placówką. Weryfikacja zagrożenia biologicznego oraz stworzenie procedur ograniczających ryzyko zakażenia, a także przygotowanie indywidualnych rozwiązań to tylko niektóre z korzyści, jakie oferuje audyt strefaczysta

Cena od: 3000 zł

Co zawiera?

Szkolenie epidemiologiczne

Stworzone indywidualnie dla Państwa szkolenie epidemiologiczne, stanowi kompleksowy zbiór informacji oraz rekomendacji w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym. Interdyscyplinarne szkolenie złożone jest z 13 modułów i zawiera zarówno aspekty prawne, administracyjne, jak również epidemiologiczne, a także ciekawostki medyczne. Realizacja kursu umożliwi Państwu usystematyzowanie wiedzy z zakresu sanitarno-higienicznego oraz zapoznanie się ze stale aktualizowanymi wymogami

Cena od: 250 zł

Co zawiera?

Pakiet Bezpieczna Firma

Pakiet bezpieczna firma został przygotowany dla Państwa, aby zminimalizować skutki oddziaływania pandemii COVID-19 zarówno na personel, jak i na podopiecznych. Zintegrowane szkolenie, audyt oraz stała opieka ekspertów przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w Państwa placówce. Usystematyzowanie procedur, stworzenie własnych, indywidualnych rozwiązań, stanowić będzie kompleksowe zabezpieczenie na wypadek zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego. Dodatkowo opracowane dla Państwa rozwiązania profilaktyczne, pomogą zminimalizować ryzyko niepożądanych zakażeń nie tylko wirusem SARS-CoV-2, ale także innymi groźnymi dla życia i zdrowia patogenami.

Cena od: 4875 zł

Co zawiera?

Audyt sanitarno - higieniczny

+

Szkolenie epidemiologiczne

Dodatkowo:

Przy zakupie pakietu obowiązuje rabat 10% na stacje higieniczne