Bezpieczna przychodnia

Bezpieczna przychodnia

We wrześniu 1978 roku w Kazachstanie nastąpił przełomowy moment dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Deklaracja Ałma Ata pod patronatem WHO i UNICEF w wyraźny sposób wyeksponowała rolę POZ, jako głównej formacji w systemie opieki zdrowotnej i określiła tę specjalizację, jako klucz do osiągnięcia celu, jakim jest „Zdrowie dla Wszystkich”.

W Polsce, główne cele strategiczne POZ obejmują przede wszystkim:

-zachowanie i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa

-uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zadowolenia pacjentów ze świadczeń w tym obszarze opieki

-ograniczenie finansowych skutków choroby i niepełnosprawności podopiecznych POZ  

Po ponad 40 latach, globalna pandemia COVID-19 zmieniła dotychczasowe funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej.

Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju wymaga od wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej, podejmowania wzmożonych wysiłków oraz wprowadzenia szczególnych zmian, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jest priorytetem dla placówek medycznych. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, obejmują szereg wytycznych oraz określone schematy postępowania.

Wytyczne dla POZ jasno wskazywały, że podmioty lecznicze powinny szeroko informować o zmianie zasad przyjmowania pacjentów. Schemat postępowania zakładał, że w pierwszej kolejności pacjent powinien skontaktować się z przychodnią telefonicznie. Rejestracja powinna poinformować pacjenta o możliwości uzyskania teleporady bez konieczności wizyty w przychodni oraz przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. W sytuacji, w której bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem jest niezbędny, powinien zostać wyznaczony termin i godzina wizyty w przychodni.

W perspektywie wieloletniej niezbędne będzie postulowanie zmian w aktach prawnych, regulujących kwestie obrony przeciwepidemiologicznej kraju. Obecnie wiemy, że również w przyszłości możemy spodziewać się cyklicznego zagrożenia epidemią, w związku ze zjawiskiem globalizacji. Takie normy powinny regulować również uprawnienia pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą zakaźną w sposób jednoznaczny. Jest to niezbędne działanie, ponieważ dotychczas Polska nie mierzyła się takimi kwestiami jak m.in. segregacja medyczna pacjentów czy godne umieranie w związku ze zdiagnozowaną chorobą zakaźną.

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


Uzyskaj stały rabat
na zakupy

Załóż konto i odbierz stały rabat 2% na zakupy w naszym sklepie.